Tilbage til forsiden
Sidst ændret: 22-12-2015
Printvenlig side
Vegas historie- Ny Allerødgårds historie - set med forældres øjne.

Karen og Bert Hillebrand har skrevet Vegas samlede historie, fra de tidligste ideer og frem til at beboerne flytter ind på Bryggervej i Helsinge.
Ideen til denne institution for autistiske unge blev skabt i 1979 af daværende forstander på Sofieskolen, Else Hansen, og Mogens Andersen som var socialpædagog på Svaneparken i Birkerød.
De var bekymrede over at der ikke fandtes passende tilbud for autister over 18 år, og derfor samlede de forældre til disse unge med det formål at danne en arbejdsgruppe, som skulle forberede en anmodning til de sociale myndigheder.

Der blev dannet en gruppe af interesserede forældre.
Ideen var at skabe et hjem for 10 unge, som ville være et passende antal til en start.
De forældre som var indforståede med dette forslag opdelte sig i små arbejdsgrupper.

Disse grupper skulle planlægge den fornødne finansiering til anskaffelse af et passende hus i et passende miljø, dvs. anskaffelse af kapital ved at udforme ansøgninger til diverse fonde, indretning af huset, udarbejdelsen af et passende budget, udformning af institutions  vedtægter, beskrivelse af beboer - og personale sammensætning og arbejdsplan, og til sidst ansøgning om godkendelse til Frederiksborg Amt, hvorfra de fleste unge stammede.

Huset skulle beboes af to grupper à fem unge. derfor var der behov for to køkkener samt flere badeværelser.
En kombination af alle disse krav til en overkommelig pris blev vanskelig at opfylde, så tilsidst kom Allerød Kommune med et tilbud om at de kunne udleje en af deres tomme ejendomme, nemlig Ny Allerødgård, til formålet.
Det blev med glæde accepteret, og vi så frem til en snarlig realisering af drømmen.

Ejendommen bestod af en stor hovedbygning omringet af tre længer på en stor grund. Her havde tidligere boet husvilde, og alt var i en sølle forfatning og krævede omfattende reparationer, udover de fornødne indretninger.

Det betød nu mange måneders udsættelse mens håndværkere gjorde deres arbejde.
Efter mange problemer og forsinkelser blev det endelig færdigt i 1982. Men lige før de unge skulle flytte ind, blev der opdaget svamp i tagkonstruktionen.
Det var nedslående nyheder til alle, og Else Hansen frygtede nu at Frederiksborg Amt ville ophæve deres accept af projektet.
Dette ville kunne medføre flere års yderligere venten for de unge.
Med dette i mente tilvejebragte Else Hansen en akut aftale med Kommunen om leje af et hus - Villa Ago i Lynge, som omgående kunne huse 4 af de unge.

Taget på Ny Allerødgård blev herefter udskiftet, og de resterende 6 unge samt de 4 fra Lynge kunne flytte ind i løbet af sommeren 1983, i små grupper.
I begyndelsen blev nogle af de unge dagligt kørt til deres hidtidige beskæftigelse i værkstederne, såsom SOVI i Bagsværd, indtil der kunne oprettes passende beskæftigelse på gården.

Ny Allerødgård blev til en selvejende institution med overenskomst med Frederiksborg Amt, og det tegnede sig til et problemfrit samarbejde i fremtiden.
Alligevel opstod der et nyt problem i 1984: Nu forlangte Kommunen betaling for den manglende huslejeindtægt for perioden 1982- 1983, i hvilken huset på grund af udskiftning af taget var ubeboet.
Dette krav var urimeligt, idet svampen havde bredt sig længe før vor institution blev dannet, og derfor var ansvaret alene Kommunens.
På trods af dette, følte bestyrelsesformand Else Hansen at det ville være håbløst igen at kæmpe med myndighederne om denne sag.
Den manglende husleje udgjorde 30.000 kr, og Else Hansen foreslog at vi forældre hjalp til ved at stifte en fond som optor et banklån til at betale Kommunen.
Herefter skulle forældrene afdrage gælden ved at alle månedligt indbetalte 100 kr til fondens girokonto, fra hvilken således blev afviklet gælden ti lbanken.
Dengang var sådanne bidrag fradragsberettigede på ens selvangivelse.
Gennem forældrenes regelmæssige indbetalinger blev gælden til banken afviklet i 1987.
Efter at lånet var afviklet, skulle de månedlige forældrebidrag til fonden gerne frivilligt fortsætte for at donere penge til institutionen, som så fik mulighed for at afholde udgifter som der ikke var budget for, såsom ekstra inventar, udflugter, ferierejser m.m.
Vi taler her om perioden før pensionsreformen, hvor beboerne kun modtog et beskedent månedligt lommepengebeløb på ca. 800 kr til afholdelse af alle personlige udgifter.

I mellemtiden søgte fondens bestyrelse andre fonde for bidrag til stor inventar, indkøb m.m. På denne måde blev der anskaffet midler til at kunne ombygge og indrette de forfaldne længer, så de nu kunne anvendes som værksteder.
Disse blev færdiggjort, og gården kunne endelig indvies i 1986.
Ligeledes blev der videre søgt diverse fonde om midler til at indrette boliger i en af længerne for fem nye beboere i 1988.

Efter færdiggørelsen af værksteder, anviste Amtet yderligere fem dagbrugere, uden at tilbyde ansættelse af flere personaler.
Dette medførte begyndelsen af løbende uoverensstemmelser mellem Gården og Amtet, og kulminerede med at Amtet opsagde driftoverenskomsten med den selvejende institution, og overtog driften selv.

I årenes løb havde de unge et trygt og inspirerende hjem, hvor de boede i rummelige omgivelser midt i natur og frisk luft.
Personalegruppen, både uddannet og ikke uddannet, gav de unge meningsfyldte dage, også med beskæftigelse og fysisk aktivitet, såsom løbetræning.
Desværre opstod der efterhånden problemer, blandt andet da Amtet forøgede klientel uden tilførsel af det nødvendige ekstra personale.

I 1999 opsagde Allerød Kommune Gårdens lejemål, fordi den havde fået et stort købstilbud for stedet.
Herefter måtte Amtet så finde beboerne et nyt sted at bo.
Det resulterede i at der blev bygget det nuværende Vega i Helsinge.
Hertil flyttede til af Gårdens beboere i år 2000, og de resterende fem blev anbragt andetsteds.

Udsigten til at de unge nu pludselig efter 17 års glæde skulle opgive deres hjem, til hvilket de havde vænnet sig, var meget bekymrende for os forældre.

Men nu har vi lagt mærke til at de unge er gladere end før, og dette må skyldes Vegas forøgede indsats, tålmodighed og en indstilling til at mere og mere søges gjort på de unges præmisser.
Her er de unge trygge i deres dagligdag.
CMS med søgemaskineoptimering og ehandel
VEGA Godhavnsvej 2 B 3220 Tisvildeleje Telefon: 72 49 92 10 Email: acril@gribskov.dk